Mirë se vini te  Silcapor Kosova. Për përkrahje na kontaktoni: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Rruga Dëshmorët e Kombit No 55
Kosovë

Beneficionet

Shpenzimet e energjisë janë më të vogla me mate-rial silcapor për ngrohje dhe freskim të ambientit jetues, për 30 deri 50%.

Një parallogari e shpenzimeve të energjisë, ku është aplikim i tërësishëm i materialit silcapor është 3lit./m² vaj për djegie apo 40 kwh/m² të banes ës neto për vit, në krahasim me materialet tjera ku shpenzimet sillen 150 – 250 kwh/m². 

SILCAPOR- struktura e brendshme poroze e bën të aplikueshëm në ndërtimtari për rua-jtjen nga zhurma e cila krijohet:- Zhurma në hapësirën e ambientit jetues- Zhurma nga hapësira rrethuese (komunikacioni, objektet industriale, etj) 

Më shumë informata?

Nuk po arrini të gjeni informacionin  e dëshiruar? Ju lutemi na kontaktoni përmes faqes tonë kontaktuese dhe dikush nga departamentet tona to t'ju ndihmoj

Informatat kontaktuese