Mirë se vini te  Silcapor Kosova. Për përkrahje na kontaktoni: +383 (0) 44 872 791

Silcapor
Rruga Dëshmorët e Kombit No 55
Kosovë

Vetitë e bllokut

SILCAPOR-i është teknologji e prodhimit të materialit ndërtimor të grupës së betoneve qelulare - porozbe-ton.Porozbetoni është me prejardhje minerale inorganike, dmth material me peshë të lehtë ndërtimore, i cili prod-hohet në mënyrë industriale, me markë të caktuar të betonit qelular, masë vëllimore të ndryshme, manipulim të lehtë dhe të shpejtë në ndërtimtari, posaçërisht me fabrikatet e pllakave të armiruara dhe izolim të lartë termik.

Struktura e porozbetonit është e përcaktuar nga poret e formuara në masë, si faktor i rëndësishëm në ndikimin e vetive zike si:

  • Material me peshë të lehtë,
  • Material termoizolues,
  • Fortësi në shtypje,
  • Qëndrueshmëri ndaj zjarrit,
  • Qëndrueshmëri ndaj ngricave,
  • Migracioni i lagështisë,
  • Dimenzione të sakta,
  • Përpunimi, ndërtimi dhe nalizimi gjatë aplikimit. 

Vetitë termike

Madhësitë fizike Simboli Njësia matëse Vlera
Koeficienti i përçueshmërisë të nxehtësisë λ W/mk 0,09
Rezistenca e difundimit të avujve të ujit,sipas DIN 52615 μ - 4,34
Masa vëllimore γ 3Kg/m3 450-500
Nxehtësia specifike c kJ/KgK 0,858
Koeficienti i absorbimittë nxehtësisë S24 W/mK 2,53

 

Më shumë informata?

Nuk po arrini të gjeni informacionin  e dëshiruar? Ju lutemi na kontaktoni përmes faqes tonë kontaktuese dhe dikush nga departamentet tona to t'ju ndihmoj

Informatat kontaktuese